Anayasa Değişikliği Kazakistan Meclisinde Kabul Edildi

141

Kazakistan parlamentosu, anayasaya eklemeler ve değişiklikler öngören kanun tasarısını ikinci müzakereden sonra kabul etti. Değişikliğe göre meclisin yetkileri artacak, terör suçu işleyenler Kazak vatandaşlığından çıkarılacak ve başkan olmak için yüksek öğrenim mezunu olmak gerekecek.

Kazakistan’da parlamentonun iki kanadı, Meclis ve Senatonun 27 milletvekilinden oluşan ortak komisyon başkanı Nurlan Abdirov, Anayasa’nın 19 maddesine 26 değişiklik yapıldığını açıkladı. Abdirov, yapılan değişikliklerin çoğunluğunun parlamento yetkisini güçlendirmeye ve hükümetin sorumluluğunu arttırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Son yıllarda artan terör eylemlerine ilişkin güvenlik önlemlerinin yoğunlaşması ve başkan adaylığı koşullarının sıkılaşmasını öngören değişiklikler dikkat çekti. Komisyon başkanı, “Anayasal düzeni güvence altına almayı, kamu düzeni ile insan hakları ve temel özgürlüklerini korumayı öngören anayasanın 10. maddesi 2.bendine yapılan değişikliklere göre, terör eylemlerini işleyenler mahkeme kararıyla artık Kazakistan vatandaşlığından çıkarılacak” dedi.

Başkan adaylarına yüksek öğrenim mezunu şartı

1995 anayasasında başkan adaylığıyla ilgili şartlarda eğitim bilgilerine ilişkin herhangi bir madde olmadığını hatırlatan milletvekili Nurlan Abdirov, “41. maddenin 2. bendine göre, başkan adaylarına yüksek okul mezunu olma şartı getirildi” diye açıkladı.

Parlamentoda onaylanan yasa, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’e gönderildi. Başkan Anayasa’ya yapılan eklemeler ile değişikliklerin Anayasa şartlarına ve yürürlükteki yasa ile kanunlara uygun olup olmadığını denetlemesi için Anayasa Konseyine sundu. Denetim yapıldıktan sonra yasa, Devlet Başkanı Nazarbayev’in onayıyla yürürlüğe girecek.